Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nauczyciele

Język polski
p. Bieńko Joanna – wychowawca klasy 8A
p. Czapska - Karadżow Marta - wychowawca klasy 6C
p. Wojtulewicz Jadwiga
p. Michalak Joanna Wanda - wychowawca klasy 5A
p. Goździewska Łucja Marta - wychowawca klasy 3Bg 

Matematyka
p. Dmowska-Broniak Ewa - wychowawca klasy 3Ag  
p. Zawadzka Iwona - wychowawca klasy 4A
p. Dobrowolska Jolanta
p. Jaśkiewicz - Broda Ewa - wychowawca klasy 5D
p. Pniewski Sławomir

Język angielski
p. Grabowska Jolanta 
p. Jelińska-Płoszek Jolanta - wychowawca klasy 6B
p. Paszkiewicz Urszula – wychowawca klasy 7B
p. Jaworska Anna - wychowawca klasy 4D
p. Samsel Joanna
p. Kobiałka Ewa

Język francuski
p. Suder Małgorzata

Język rosyjski
p. Grabowska Jolanta
p. Goździewska Łucja Marta

Historia, wiedza o społeczeństwie
p. Prekiel Beata - wychowawca klasy 8C
p. Witecka Ewa 
p. Jasiński Sebastian

Zajęcia komputerowe, informatyka
p. Prekiel Beata -  wychowawca klasy 8C
p. Lasowy Romuald
p. Pniewski Sławomir

Przyroda
p. Socha Agata - wychowawca klasy 8B
p. Pomaska Agnieszka - wychowawca klasy 4C

Geografia
p. Krawczuk Emilia

Biologia
p. Pomaska Agnieszka

Chemia
p. Socha Agata  

Fizyka
p. Jaśkiewicz - Broda Ewa 

Muzyka, plastyka
p. Niemczyk Mirosław - wychowawca klasy 5B
p. Pałka Elżbieta - wychowawca klasy 4B
p. Zamielska Beata

Zajęcia techniczne
p. Zawadzka Iwona
p. Lasowy Romuald

Wychowanie fizyczne
p. Kurach Tomasz - wychowawca klasy 5C
p. Pałka Elżbieta - wychowawca klasy 4B
p. Raczyk Przemysław -wychowawca klasy 7A
p. Jóźwiak Aleksandra - wychowawca klasy 6A

Religia
p. Jagnieża Violetta
p. Sikorska Danuta
Siostra Halina Zdunek
ks.  Szociński Samuel

Etyka
p. Kościesza Ewa

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Krawczuk Emilia

Doradztwo zawodowe
p. Bońkowski Piotr

Edukacja wczesnoszkolna
p. Obłuska Agata - wychowawca klasy 1As 
p. Zamielska Beata- wychowawca klasy 1Bs
p. Brząkała Edyta - wychowawca klasy 1Cs
p. Nagel Beata - wychowawca klasy 1Ds
p. Burdyńska Ewa - wychowawca klasy 2As
p. Burchart-Piórkowska Agnieszka - wychowawca klasy 2Bs
p. Jaworska Anna - wychowawca klasy 2Cs
p. Mirzejewska Aldona - wychowawca klasy 3As

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat