Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Informacja dotycząca przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,
informujemy, iż do dnia 3 września trwa nabór do świetlicy szkolnej. Stosowne dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do świetlicy znajdują się poniżej lub na stronie internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA - DOKUMENTY DO POBRANIA. W szkole obowiązują procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, w związku z tym, wypełnione karty należy wrzucić do SKRZYNKI znajdującej się w holu wejścia głównego do szkoły ( od ul. Wł. Broniewskiego).

Kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo. Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz u kierownika świetlicy od dnia 6 września 2020 r.

Prosimy o dogłębne przemyślenie decyzji konieczności zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w związku z przebywaniem tam dzieci z różnych klas, a zatem zwiększonego ryzyka transmisji wirusa. Przypominamy, że od 01.09.2020 r. mogą brać udział w zajęciach świetlicowych dzieci zapisane do świetlicy w I turze naboru.

Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 7.00 do 17.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 774 55 29.


Szanowni Rodzice,
zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, proszę o podpisanie „Klauzuli informacyjnej dla osób uprawnionych do odbioru dzieci” przez wszystkie osoby przez Państwa upoważnione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
Konsekwencją braku zgody ( wypełniona Klauzula) lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż Rodzice.  Wypełnione „ Klauzule” należy zwrócić do świetlicy do 04.09.2020 r.
                                                                                                                           
                                                                                                                          Kierownik świetlicy
                                                                                                                              Aneta SzachnaUmieszczono: 29.08.2020 r., godz. 21.09
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat