Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WITAMY W ŚWIETLICY

Nasza świetlica....
WITAMY W ŚWIETLICY

Świetlica szkolna stanowi bardzo ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jest integralnie związana ze szkołą i spełnia poważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły.
Podstawowym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Praca świetlicy prowadzona jest zgodnie Programem pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej świetlicy ,który stworzony jest w oparciu o dokumenty obowiązujące w szkole: statut, program wychowawczy i program profilaktyki.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
W świetlicy nauczyciele realizują następujące rodzaje zajęć:
zajęcia żywego słowa, plastyczne, zajęcia sprawnych rąk, gry i zabawy dydaktyczno – umysłowe, spacery, gry i zabawy ruchowe, uroczystości i imprezy.
Nauczyciele wychowawcy świetlicy szczególną wagę przywiązują do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i zaufania.

Kilka słów w sprawach organizacyjnych:
- świetlica jest czynna od godz. 06.45 do godz. 17.00,
- zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych,
- zajęcia są organizowane wg. Harmonogramu dnia w świetlicy,
- każda grupa ma przypisaną do siebie salę,
- świetlica mieści się w salach 22 i 23 na I piętrze oraz w sali 15 ( dzieci z „0”) na parterze,
- zajęcia prowadzone są również w radosnej szkole, bibliotece, na boisku szkolnym i na placu zabaw,
- rodzice zapisując dziecko do świetlicy zobowiązują się zapoznania i przestrzegania regulaminów obowiązujących w świetlicy,
- ze wszelkimi sprawami prosimy kierować się do dyrektora szkoły, wicedyrektora, kierownika świetlicy.
Umieszczono: 18.10.2016 r., godz. 22.03
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat