Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

•Aktu Założycielskiego,
•Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
•Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•Statutu.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legionowo.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Wytworzył:brak danych, data: 01.09.2017 r., godz. 18.00
Wprowadził:Agata Wajcht, data: 20.10.2015 r., godz. 18.24
Ostatnia aktualizacja:Agata Wajcht, data: 19.07.2019 r., godz. 20.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2019 r., godz. 20.47Agata WajchtEdycja strony
29.09.2017 r., godz. 10.40Agata WajchtEdycja strony
24.03.2017 r., godz. 21.54Agata WajchtEdycja strony
20.10.2015 r., godz. 18.24Agata WajchtDodanie strony

Strona oglądana: 1321 razy.