Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Siedemnaście zalet czytania książki

Siedemnaście zalet czytania książki dla dzieci opracowane przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej.
1. Książka pomaga nam rozwijać język
i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć
innych. 


2. Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych
i nowych idei, rozszerza naszą
świadomość i nasz świat.


3. Książka pobudza fantazję,
uczy budować obrazy w wyobraźni.


4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych
krajach i kulturach, o przyrodzie,
technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
czegoś więcej.


5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność
do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się
w czyjąś sytuację.


6. Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
rozśmieszyć lub zasmucić. Może
pocieszyć i wskazać nowe możliwości.


7. Książka może stawiać pytania,
które angażują i pobudzają
do dalszych przemyśleń.


8. Książka uczy nas etyki. Skłania
do namysłu nad tym, co słuszne,
a co nie, co dobre, a co złe.


9. Książka może wytłumaczyć
rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
zależności.


10. Książka może udowodnić, że często
pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
że na problem da się spojrzeć
z różnych stron. Może podpowiedzieć
inne sposoby rozwiązywania
konfliktów niż przemoc.


11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
my, że mamy prawo do swoich odczuć
i reakcji, umacnia nasze poczucie
własnej wartości.


12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
Lektura książek pisarzy z innej epoki,
innego świata, i odkrywanie, że ich
myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
buduje tolerancję dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom.


13. Książka jest naszym towarzyszem
w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
można ja wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa
kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
doświadczenia i punkty odniesienia.


15. Dobra książka dla dzieci, którą można
czytać na głos, przynosi radość dzieciom
i dorosłym. Buduje pomost
między pokoleniami.


16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie
z literaturą - nieograniczonym światem,
z którego czerpiemy przez całe życie.
To bardzo ważne spotkanie, gdyż,
jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże,
ile może dać dobra literatura.


17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę
kraju. Daje pracę wielu ludziom:
pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
redaktorom, drukarzom, recenzentom,
księgarzom, bibliotekarzom...
Literaturę dziecięcą można również
eksportować przynosząc krajowi dochód
i uznanie za granicą.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat