Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Podręczniki

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, informujemy o konieczności zwrotu wypożyczonych podręczników do 19.06.2017r.
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego,
informujemy o konieczności zwrotu wypożyczonych podręczników do 14.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia,
zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy
wpłacić kwotę, która znajdą Państwo w wykazie podręczników.

Wpłaty za zniszczone podręczniki należy wnosić na konto 

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo


konto nr 88 1090 1841
0000 0001 4149 6459

z dopiskiem „zwrot za zniszczoną książkę - tytuł, imię i nazwisko dziecka, klasa”

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).


 
Umieszczono: 12.06.2017 r., godz. 13.55
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat