Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Podręczniki

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, informujemy o konieczności zwrotu wypożyczonych podręczników do 19.06.2017r.
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego,
informujemy o konieczności zwrotu wypożyczonych podręczników do 19.06.2017r.

Wpłaty za zniszczone podręczniki należy wnosić na konto

Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo

konto 87 1560 0013 2911 2944 3000 0001

z dopiskiem „zwrot za zniszczoną książkę - tytuł, imię i nazwisko dziecka, klasa”

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej - KLASY 1-3 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy wpłacić niżej wymienioną kwotę na konto szkoły .

*W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu wynosi:

  • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

*W przypadku podręczników do języka angielskiego do klasy I,II i III, kwota zwrotu wynosi: 24,75 zł.


 Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej  - klasy 4-5 sp oraz klasy  1-2 gim.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy wpłacić niżej wymienioną kwotę na konto szkoły .

 Podręczniki klasa 5 SP 

 Podręczniki klasa 2 GIM


 
Umieszczono: 12.06.2017 r., godz. 13.55
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat