Strona nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

materiały do pobrania:

DLA WSZYSTKICH (SPRAWOZDANIA)

GIMNAZJUM

Próbne egzaminy gimnazjalne z Operonem - arkusze w MS Excel do wpisywania wyników

Część humanistyczna

WOS i historia
Język polski

Część matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze
Matematyka

Język obcy

Język angielski - poziom podstawowy
Język angielski - poziom rozszerzony

>>> Powrót na stronę główną Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie <<<