Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Informacja o dodatkowych dniach wolnych

Szanowni Państwo,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego ustalam niżej wymienione dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz dni wolne pod warunkiem odpracowania w roku szkolnym 2017/2018:

18.04.2018r.
19.04.2018r.
20.04.2018r.
30.04.2018r.
02.05.2018r.
04.05.2018r. - odpracowujemy 26.05.2018r. (sobota)
01.06.2018r. - odpracowujemy 18.11.2017r. (sobota).


                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
                                                                   Janina Zając


Umieszczono: 30.09.2017 r., godz. 20.33
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat